ΣΙΦΩΝΙΑ

ΣΙΦΩΝΙ ΧΡΩΜΕ SCL001

  • ΣΙΦΩΝΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟΣ

  • ΥΛΙΚΟ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ZAMAK


ΣΙΦΩΝΙ

  • ΣΙΦΩΝΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟΣ

  • ΥΛΙΚΟ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ZAMAK

  • ΧΡΩΜΕ SCL002

  • ΜΑΥΡΟ SCL002/NG

  • ΛΕΥΚΟ SCL002/BL


ΣΙΦΩΝΙ ΧΡΩΜΕ SCL003

  • ΣΙΦΩΝΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟΣ

  • ΥΛΙΚΟ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ZAMAK