KERAKOLL SPECIAL GRES ECO








KERAKOLL SPECIAL GRES ECO

ΤΙΜΗ: --,--€

Ιδανικό για δάπεδα και τοίχους εσωτερικού και εξωτερικού χώρου έως 15mm.

Ορυκτό συγκολλητικό υλικό πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλλον, για τοποθετήσεις με υψηλή πρόσφυση, με μεγάλη αντοχή και με μηδενική κάθετη ολίσθηση, ιδανικό για το GreenBuilding. ενός συστατικού, με μειωμένες εκπομπές CO2 και χαμηλότατες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, ανακυκλώσιμο ως αδρανές υλικό.

Το λεπτόκοκκο θιξοτροπικό μίγμα Special Gres Eco επιτρέπει την εύκολη και παρατεταμένη εργασιμότητα για τοποθετήσεις μικρού και μεγάλου πάχους όλων των ειδών πλακιδίων και κεραμικού γρανίτη.


ce-special-

GrEEnBuildinG ratinG®
Special Gres Eco
-- Κατηγορία: Ανόργανα Ορυκτά
-- Κατάταξη: Ορυκτά Συγκολλητικά Υλικά
-- Rating: Eco 4

eco4iso
Σύστημα μέτρησης Πιστοποιημένο από τον Οργα νισμό Πιστοποίησης SGS

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
• Κατάλληλο για την τοποθέτηση κεραμικού γρανίτη σε εσωτερικούς χώρους
• Κατάλληλο για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε ορυκτά ή
τσιμεντούχα υποστρώματα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
• Λεπτόκοκκο μίγμα για τοποθετήσεις σε πάχος μέχρι και 15 mm
• Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής και διόρθωσης ≥ 30 λεπτά
• Μηδενική κάθετη ολίσθηση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ECO
--Σύνθεση με τοπικά ορυκτά για μειωμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά
τη μεταφορά
--Ανακυκλώσιμο ως αδρανές ορυκτό αποφεύγοντας τα έξοδα απόρριψης του και
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Πεδία εφαρμογής

Προορισμός χρήσης
Τοποθέτηση όλων των ειδών πλακιδίων και κεραμικού γρανίτη σε δάπεδο και τοίχο. Πάχος μέχρι και 15 mm
Υλικά:
- κεραμικός γρανίτης σε εσωτερικούς χώρους
- κεραμικά πλακίδια
- κεραμική ψηφίδα
Υποστρώματα:
- τσιμεντούχα επιχρίσματα και ασβεστοκονιάματα
- τσιμεντούχα κονιάματα δαπέδων
- ορυκτά κονιάματα δαπέδου, Keracem® Eco Pronto
- κονιάματα δαπέδων παρασκευασμένα με ορυκτά συνδετικά υλικά και με Keracem® Eco
- συστήματα μεσοτοιχίας με πάνελ γυψοσανίδας
- προκατασκευασμένο ή εργοταξιακό σκυρόδεμα
- υποστρώματα στεγανοποιημένα με το υδατοδιαλυτό επαγγελματικό στεγανοποιητικό υλικό Nanodefense® Eco
Δάπεδα και τοίχοι, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, για αστική, εμπορική και βιομηχανική χρήση, ακόμη και σε χώρους εκτεθειμένους σε παγετό
Δε χρησιμοποιείται
Σε υποστρώματα με βάση το γύψο και τον ανυδρίτη χωρίς τη χρήση του φιλικού προς το περιβάλλον, υδατοδιαλυτού μονωτικού επιφανειών Primer A Eco. Σε παλαιά δάπεδα από
κεραμικά υλικά, μαρμαρίνες και φυσικούς λίθους. Σε υποστρώματα με ελαστικά στεγανοποιητικά με βάση το τσιμέντο. Για την επικόλληση των πλακών μικρού πάχους κεραμικού
γρανίτη ενισχυμένου με υαλόπλεγμα ή άλλα υλικά και της υαλοψηφίδας. Σε ενδοδαπέδια θέρμανση, σε υποστρώματα με υψηλή ελαστικότητα. Σε πλαστικά και ελαστικά υλικά, σε
μέταλλα και ξύλο. Σε υποστρώματα βρεγμένα ή εκτεθειμένα σε ανιούσα υγρασία. Σε χώρους με συνεχή παρουσία νερού.

Οδηγίες χρήσης

Προετοιμασία υποστρωμάτων
Γενικά τα τσιμεντούχα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά από σκόνη, λάδια και λίπη, στεγνά και χωρίς ανιούσα υγρασία, χωρίς σαθρά ή όχι καλά αγκυρωμένα τμήματα όπως
υπολείμματα τσιμέντου, ασβέστη και βερνικιών, τα οποία θα πρέπει να αφαιρούνται τελείως. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, χωρίς ρωγμές, να έχει ήδη ολοκληρώσει
την υγρομετρική συρρίκνωση κατά την ωρίμανση του και να εμφανίζει τις κατάλληλες για τη χρήση μηχανικές αντοχές. Οι υψομετρικές διαφορές πρέπει να καλύπτονται εκ των
προτέρων με κατάλληλα προϊόντα εξομάλυνσης.
Υποστρώματα με χαμηλή επιφανειακή συνεκτικότητα: κονιάματα δαπέδου και επιχρίσματα τα οποία παρουσιάζουν αραιή κρυσταλλική δομή στα πρώτα χιλιοστά του πάχους
τους και τρίβονται εύκολα, πρέπει να σταθεροποιούνται με εφαρμογή του φιλικού προς το περιβάλλον, υδατοδιαλυτού σταθεροποιητικού υλικού που εισχωρεί σε βάθος Keradur Eco,
σε ένα ή περισσότερα χέρια και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, έως ότου επιτευχθεί μία επιφάνεια που είναι ακόμη απορροφητική, αλλά συμπαγής.
Υποστρώματα υψηλής απορροφητικότητας: κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης σε συμπυκνωμένα αλλά πολύ απορροφητικά κονιάματα δαπέδου και επιχρίσματα, σε θερμά
κλίματα και με παρουσία άμεσου αερισμού, συνιστάται η εκ των προτέρων εφαρμογή του φιλικού προς το περιβάλλον, υδατοδιαλυτού μονωτικού επιφανειών Primer A Eco, σε ένα ή
περισσότερα χέρια και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, για να μειωθεί η υδατοαπορροφητικότητα και να βελτιωθεί η εργασιμότητα του συγκολλητικού υλικού.
Προετοιμασία
Το Special Gres Eco προετοιμάζεται μέσα σε ένα καθαρό δοχείο ρίχνοντας πρώτα τα ¾ περίπου της απαιτούμενης ποσότητας νερού. Εισάγετε σταδιακά το Special Gres Eco στο δοχείο,
ανακατεύοντας το μίγμα με ελικοειδή αναδευτήρα από κάτω προς τα πάνω και σε χαμηλό αριθμό στροφών (≈ 400/λεπτό). Προσθέστε στη συνέχεια νερό, έως ότου επιτευχθεί
ένα μίγμα με την επιθυμητή σύσταση, ομογενές και χωρίς συσσωματώματα. Για να επιτύχετε καλύτερη ανάμιξη και για ανάμιξη μεγαλύτερων ποσοτήτων συγκολλητικού υλικού,
συνιστάται η χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών με κάθετες λεπίδες. Ειδικά πολυμερή υψηλής διασποράς εγγυώνται ότι το Special Gres Eco είναι αμέσως έτοιμο
για χρήση. Το νερό ανάμιξης που αναγράφεται στη συσκευασία είναι ενδεικτικό και διαφέρει μεταξύ λευκού και γκρίζου Special Gres Eco. Μπορείτε να παρασκευάσετε μίγματα με
σύσταση περισσότερο ή λιγότερο θιξοτροπική, ανάλογα με την εφαρμογή που θα κάνετε. Η προσθήκη επιπλέον ποσότητας νερού δε βελτιώνει την εργασιμότητα του συγκολλητικού
υλικού, ενδέχεται να προκαλέσει μείωση του πάχους της εφαρμοσμένης στρώσης στην πλαστική φάση της ξήρανσης, καθώς και μείωση των τελικών επιδόσεων, όπως της αντοχής
σε θλίψη και σε πρόσφυση.
Εφαρμογή
Το Special Gres Eco εφαρμόζεται με κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα ανάλογα με τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά της πίσω πλευράς του πλακιδίου. Είναι καλύτερα να απλώσετε
αρχικά μία λεπτή στρώση υλικού με την ίσια πλευρά της σπάτουλας πιέζοντας με δύναμη προς την επιφάνεια, έτσι ώστε να επιτύχετε τη μέγιστη πρόσφυση στο υπόστρωμα και
να ρυθμίσετε την υδατοαπορροφητικότητα και μετά να ρυθμίσετε το πάχος με την κλίση της σπάτουλας. Απλώστε το συγκολλητικό υλικό σε επιφάνεια τέτοια, που να επιτρέπει
την τοποθέτηση του υλικού επένδυσης μέσα στον ενδεικνυόμενο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής του προϊόντος, ελέγχοντας συχνά την καταλληλότητα του συγκολλητικού υλικού,
δεδομένου ότι αυτή ενδέχεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η έκθεση στον ήλιο ή σε ρεύματα αέρος, η
απορροφητικότητα του υποστρώματος, η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία του αέρα. Πιέστε κάθε πλακίδιο για να επιτύχετε την πλήρη και ομοιόμορφη επαφή με το συγκολλητικό
υλικό. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε χώρους εκτεθειμένους σε έντονη κυκλοφορία καθώς και σε εξωτερικούς χώρους, θεωρείται απαραίτητη η μέθοδος της διπλής επάλειψης για
να επιτύχετε τη διαβροχή της πίσω πλευράς των πλακιδίων κατά 100%. Γενικά τα κεραμικά πλακίδια δεν απαιτούν ιδιαίτερη προεργασία πριν τοποθετηθούν, ωστόσο επαληθεύστε
ότι δεν υπάρχουν ίχνη σκόνης, βρωμιάς ή άλλων στοιχείων όχι καλά στερεωμένων στη βάση του πλακιδίου ή που μπορούν να μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά απορροφητικότητας
του πλακιδίου.
Καθαρισμός
Ο καθαρισμός των εργαλείων και των επενδυμένων επιφανειών από τα υπολείμματα του Special Gres Eco πραγματοποιείται με νερό πριν από τη σκλήρυνση του προϊόντος.

Άλλες υποδείξεις

Ιδιαίτερες εφαρμογές: η αντικατάσταση του νερού ανάμιξης με τον φιλικό προς το περιβάλλον, υδατοδιαλυτό ελαστικοποιητή Top Latex Eco προσδίδει στο συγκολλητικό
υλικό μεγαλύτερη ικανότητα εγκάρσιας παραμόρφωσης. Επαληθεύστε την πραγματική ανάγκη παραμόρφωσης του συστήματος τοποθέτησης, καθώς η χρήση ενός υπερβολικά
παραμορφώσιμου συγκολλητικού υλικού σε συνδυασμό με υποστρώματα και υλικά τοποθέτησης υψηλής ακαμψίας, ενδέχεται να προκαλέσει θραύσεις και πρόωρες απρόβλεπτες
υποχωρήσεις των υλικών επένδυσης, όταν υποβληθούν σε καταπόνηση από μεγάλα ή υψηλής συγκέντρωσης φορτία. Για να προσδιοριστεί η αναλογία πρόσμιξης του Top Latex Eco
σε σχέση με τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν το σύστημα που τοποθετείται, συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Worldwide Global Service.
Ειδικά υποστρώματα: σε υποστρώματα από γύψο ή ανυδρίτη πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί το φιλικό προς το περιβάλλον υδατοδιαλυτό μονωτικό επιφανειών Primer A Eco.
Για επιχρίσματα με βάση το γύψο βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα έχει κατασκευαστεί σε μία μόνο στρώση και χωρίς λεπτόκοκκα υλικά λείανσης, τα οποία μπορεί να αποδειχτούν
ανεπαρκώς στερεωμένα και επομένως ακατάλληλα για την τοποθέτηση. Ακολουθήστε τις οδηγίες των παραγωγών.
Ελαστικοί αρμοί: να προβλέπονται αρμοί διαχωρισμού και ελαστικοί αρμοί διαμερισμού σε τετραγωνισμένες επιφάνειες των 20-25 m2 σε εσωτερικούς χώρους, 10-15 m2 σε
εξωτερικούς χώρους και ανά 8 μέτρα μήκους σε περίπτωση μακρόστενων επιφανειών. Μεταφέρετε στην επενδυμένη επιφάνεια τους κατασκευαστικούς αρμούς και εκείνους των
προσόψεων.